Vezane teme: Voda

Upute za uzimanje uzorka vode

Na Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu građani mogu svaki dan dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjene...

Letak Što kaže Vaša vaga?

  Promijenite svoje životne navike danas i osigurajte zdravu i sretnu budućnost! Pogledajte letak o debljini.

Bez vode nema ni komaraca

Zaštitite se od komaraca i zaraznih bolesti koje mogu prenijeti. Provjerite mjesta na kojima se mogu skrivati legla komaraca: Komarci_B2_2018...