Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")
  • Odjel koordinira, stručno usmjerava i provodi nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.
  • Odjel provodi aktivnosti za prevenciju mentalnih bolesti i poremećaja
Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

Odsjek za prevenciju mentalnih bolesti i poremećaja