Odjel za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Promotivne i preventivne aktivnosti na području mentalnog zdravlja, uključujući promicanje zdravih stilova života i prevenciju ovisnosti, osnovne su zadaće Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja naglašava važnost sveobuhvatnog i multidisciplinarnog pristupa zdravlju koji podrazumijeva odmicanje od pukih simptoma i dijagnostike i usmjeravanje čovjeku kao osobi. Promicanje mentalnog zdravlja i prevencija poremećaja prepoznati su kao potencijal za održavanje i unaprjeđenje mentalnog zdravlja.

Djelatnici Odjela sudjeluju u radu više nacionalnih i međunarodnih radnih skupina i odbora; sudjeluju u pisanju strateških dokumenata koji se odnose na pušenje, konzumaciju alkohola i droga te mentalno zdravlje;  bave se znanstvenim radom, informiraju, educiraju i nastoje podići svijest cjelokupne populacije o štetnosti različitih sredstava ovisnosti i prevenciji; kroz posebne programe surađuju s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, školama i drugim stručnjacima te institucijama; kreiraju programe kojima je cilj promicanje zdravih stilova života; prikupljaju primjere dobre prakse i nastoje ih implementirati; naglašavaju važnost zdravih obrazaca ponašanja i razvoja punih osobnih potencijala. U sklopu Odjela od 2014. godine jednom tjedno djeluje Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja. Usluge Savjetovališta za promicanje mentalnog zdravlja temelje se na boljem razumijevanju pozitivnog mentalnog zdravlja, zdravstvenom obrazovanju i pružanju informacija, motiviranju na ulaganje u mentalno zdravlje i osobni razvoj, motiviranju i pružanju podrške osobama u traženju stručne pomoći i tretmana, pružanju prve psihološke pomoći i emocionalne podrške, pružanju pomoći u navigaciji kroz sustav te umrežavanju s dionicima društva koji razvijaju i provode aktivnosti na području mentalnog zdravlja.

Prema modusu djelovanja naše aktivnosti možemo podijeliti na tri razine:

  • Strukturalna razina

Umanjivanje strukturalnih prepreka kroz potporu politikama usmjerenih na promicanje i unaprjeđenje zdravih stilova života/kvalitete života, sudjelovanje u izradi strateških i nacionalnih dokumenata, suradnja s međunarodnim tijelima, mrežama i organizacijama.

  • Razina zajednice

Poticanje sudjelovanja dionika u zajednici i razvoj resursa okoline kroz prigodna obilježavanja, edukacije, promicanje projekata i akcija u zajednici te provedbu istraživanja i diseminaciju rezultata.

  • Individualna razina

Podrška razvoju osobnih kapaciteta i zdravih stilova života kroz edukativne i promotivne materijale, akcije, psihoedukaciju i savjetovališni rad, motiviranje i pomoć osobama u traženju stručne pomoći.

 

Edukativni materijali:

Mentalno zdravlje

Pijenje alkoholnih pića

Kockanje i klađenje

HR_ESPAD_2015

 

 

 

Galerija

Mjeseca borbe protiv ovisnosti, kazališni festival (15.11.-15.12.2016.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trunoća i pušenje

 

 

 

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za promicanje mentalnog zdravlja sa savjetovalištem

Voditeljica odsjeka
dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za prevenciju ovisnosti o duhanu

Odsjek za prevenciju ovisnosti o alkoholu

Odsjek za prevenciju ovisnosti o drogama

Voditeljica odsjeka
Martina Markelić, prof. sociologije

Kontakti
Tel.:+385 1 4863 357
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Objave: TAG: mentalno-zdravlje CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja