Odjel za koordinaciju projektnih aktivnosti promicanja zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja djeluje u sklopu Službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i koordinira aktivnosti svih odjela unutar Službe. Odjel koordinira suradnju Službe s drugim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini te sve aktivnosti vezane uz provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. U svome radu Odjel surađuje sa svim dionicima u sustavu te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Odjel također sudjeluje u izradi strateških dokumenata, prijenosu stručnih znanja i mišljenja te diseminaciji aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na lokalnu razinu i umrežavanju s predstavnicima različitih sektora i civilnog društva.

Odjel sudjeluje u provođenju aktivnosti iz Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019. Cilj Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj je postupno smanjenje unosa kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4 posto godišnje, sa sadašnjih 11,6 grama dnevno na 9,3 grama 2019. godine. To bi bio u konačnici doprinos ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 posto do 2025. godine, usvojen u Europskom okviru za nacionalne inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli putem hrane (ESAN).

Koordinacija provođenja aktivnosti projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“ koji je dio komponente „Zdravlje i radno mjesto“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ čini jednu od djelatnosti Odjela. Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima tvrtki raznih profila i potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika i promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika u sljedećih šest područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje zelenog prostora oko zgrade.

Odsjek sudjeluje u provedbi i koordinaciji Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. Rak vrata maternice se u Hrvatskoj svaki dan dijagnosticira jednoj ženi, a svaki treći dan od njega umire jedna žena. Rak vrata maternice najčešće pogađa žene u dobi od 35 do 55 godina kada su mnoge od njih aktivno angažirane na poslu i u obitelji. Rana detekcija promjena stanica vrata maternice može uspješno prevenirati nastanak raka vrata maternice.

Prepoznavši navedeni javnozdravstveni problem Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 15. srpnja 2010. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, sa čijom se provedbom započelo 1. prosinca 2012. godine. Cilj programa je smanjiti  incidenciju i mortalitet raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj kroz primjenu brzog i jednostavnog testa (Papa test ili HPV test).

Osnovni zadaci Odsjeka su:

  • koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
  • evaluacija i praćenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na nacionalnoj razini
  • suradnja s dionicima uključenim u provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
  • vođenje Registra probira
  • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti u cilju povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o prevenciji raka vrata maternice
  • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala
  • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz rak vrata maternice
  • sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti prevencije raka vrata maternice

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za koordinaciju nacionalnih projektnih aktivnosti promicanja zdravlja

Voditeljica odsjeka
Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

Kontakt
+385 1 4863 231
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju međunarodnih projektnih aktivnosti

Odsjek za koordinaciju savjetovališta / glavni inženjer službe

Voditeljica odsjeka

Lana Kasumović, dipl. san. ing.

Kontakt
+385 1 4863 267
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju preventivnih aktivnosti raka vrata maternice

Dinka Nakić, dr. med.
specijalist epidemiologije

Kontakt
+385 1 4863 211
dinka.nakic@hzjz.hr

Što je Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice?

Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka vrata maternice obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 25 do 64 godine koje u okviru programa trebaju obaviti PAPA test svake tri godine. Žene na kućnu adresu dobivaju poziv za preventivni ginekološki pregled koji uključuje PAPA test.
Cilj ovog organiziranog probira je uključiti što veći broj žena u program ranog otkrivanja raka vrata maternice, smanjiti pojavu invazivnog raka vrata maternice za 60% te smanjiti smrtnost od raka vrata maternice za 80%.

Što je rak vrata maternice?

Rak vrata maternice je zloćudna bolest koja se javlja kada dođe do promjena na stanicama vrata maternice i one počnu nekontrolirano rasti. Obično je potrebno mnogo godina da se promijenjene stanice razviju u rak. Srećom, stadiji koji prethode raku vrata maternice, lako se liječe, no kako ne postoje očiti znakovi bolesti, oni se mogu otkriti samo ciljanim testom (PAPA test).
Simptomi raka vrata maternice nespecifični su i rijetki. Predstadij raka vrata maternice ne pokazuje nikakve simptome, dok uznapredovale stadije najčešće prati nepravilno krvarenje, krvarenje između dva menstrualna ciklusa, krvarenje nakon spolnog odnosa, neuobičajen iscjedak i bolovi u donjem dijelu trbuha. Dijagnoza bolesti se postavlja na temelju ginekološkog pregleda-PAPA testa, kolposkopije i biopsije.

Što uzrokuje rak vrata maternice?

Rak vrata maternice uzrokovan je infekcijom humanim papilomavirusom (HPV) koji se najčešće prenosi spolnim putem. Smatra se da će relativno velik broj odraslih u određenom životnom razdoblju bit i inficiran HPV-om koji će spontano nestati, bez ikakvih problema. Kod određenog broja žena to se neće dogoditi te je u njih povećan rizik za razvoj raka vrata maternice. Ipak, potrebno je mnogo godina da se promijenjene stanice vrata maternice koje se mogu lako i uspješno liječiti.

Što je PAPA test?

PAPA test je brza, jednostavna i neinvazivna medicinska pretraga kojom se uzima obrisak rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Osnova probira za rak vrata maternice je pronaći promijenjene stanice vrata maternice u ranom stadiju kada se promjene lako odstranjuju, tako da se ne razviju u rak. Liječenje uznapredovalog oblika bolesti puno je teže i manje uspješno.
Koliko je PAPA test pouzdan?
Nijedan test probira nije savršen i PAPA test može također ne otkriti neke slučajeve bolesti. Zato se treba redovito testirati, tako da se promjene na vratu maternice otkriju na vrijeme, prije napredovanja bolesti.
Kvalitetni, dobro organizirani programi probira pokazali su se vrlo učinkovitima u smanjenju pojavnosti i smrtnosti od raka vrata maternice.

Što znači normalan, a što abnormalan nalaz PAPA testa?

Normalan nalaz znači da nisu pronađene promijenjene stanice u obrisku vrata maternice, ali u najvećem broju slučajeva ni tada se ne radi o raku vrata maternice, već je potrebno liječenje i eventualna daljnja obrada.

Koliko je PAPA test pouzdan?

Nijedan test probira nije savršen i PAPA test može također ne otkriti neke slučajeve bolesti. Zato se streba redovito testirati, tako da se promjene na vratu maternice otkriju na vrijeme, prije napredovanja bolesti.
Kvalitetni, dobro organizirani programi probira pokazali su se vrlo učinkovitima u smanjenju pojavnosti i smrtnosti od raka vrata maternice.

Objave: TAG: zivjeti-zdravo CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja