Odjel za molekularnu dijagnostiku s jedinicom za interventnu dijagnostiku

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za molekularnu dijagnostiku s jedinicom za interventnu dijagnostiku

U Odsjeku za molekularnu dijagnostiku vrše se pretrage na različite bakterijske, virusne, parazitarne i gljivične uzročnike zaraznih bolesti (Legionella pneumophila,Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma genitalium, Neisseria meningitidis (A,B,C,Y,W 135), Neisseria gonorrhoeae, Borrelia burgdorferi, Leptospira spp., Ureaplasma parvum, U. Urealyticum, Bordetella pertussis, Trichomonas vaginalis, Leishmania spp., Toxoplasma gondii, Acanthamoeba spp., Pneumocystis jirovecii, V. mumpsa, V. morbila, RSV A/B, hMPV, CMV, EBV, Hepatitis A virus, TBVE, V. dengue, WNV, HSV 1/ HSV 2, HPV, CHIKV, ZIKV).

U Odsjeku za dijagnostiku klamidija vrši se dijagnostika infekcija uzrokovanih Chlamydiom trachomatis iz obrisaka grlića maternice, mokraćne cijevi, urina, ejakulata, obriska očiju ili aspirata dišnog sustava u novorođenčadi

U Jedinici za interventnu dijagnostiku (BSL3/4) radi se dijagnostika i tipizacija influenca virusa A/B, H1, H3, H5, H7 te novih Coronavirusa – MERS-CoV, SARS-CoV, a također i dijagnostika antraksa.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za molekularnu dijagnostiku

Voditeljica: prim. dr. sc. Andrea Babić-Erceg, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 260

Odsjek za klamidije

Voditelj: Gordana Vojnović, dipl. ing. mol. biol.
Kontakt: 01 48 63 338

Odsjek za interventnu dijagnostiku visoko infektivnih  i rijetkih virusa i bakterija (BSL3/4)

Voditelj: Vladimir Draženović, dr. med.
Kontakt: 01 48 63 264
Objave: TAG: molekularna-dijagnostika CATEGORY: Služba za mikrobiologiju