Odjel za pravne poslove, ljudske potencijale, tehničke i opće poslove

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

U okviru odjela obavljaju se poslovi iz područja praćenja zakonodavstva i njegove primjene, poslovi zastupanja po punomoći, poslovi vezane za ljudske resursa, poslovi uredskog poslovanja, poslovi vezani za vozni park Zavoda: servis i održavanje, registracija, popravci svih vrsta, evidencije putnih radnih listova po vozilima, prijeđenoj kilometraži uz praćenje potrošnje goriva, planiranja i provođenja investicijskog i tekućeg održavanja na objektima i opremi, planiranja i nadziranja te vođenja evidencija godišnjih servisa validacija i umjeravanja instrumenata, organizacije zbrinjavanja komunalnog, tehnološkog i opasnog medicinskog otpada, provođenja postupaka i vođenja evidencija vezanih za zaštitu okoliša, protupožarne zaštite, poslova organizacije i nadzora mjera zaštite na radu, objekata i okoliša te ostalih tehničkih poslova.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za ljudske potencijale s registrom javnih službenika i namještenika

Odsjek za tehničke i opće poslove

 

Objave: TAG: pravni-poslovi CATEGORY: Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove