Odjel za gospodarstvene poslove

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za gospodarstvene poslove

U okviru odjela obavljaju se poslovi iz područja financija i računovodstva, knjigovodstveni poslovi, poslovi planiranja i analiziranja poslovanja, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi javne nabave, a prema propisima koji vrijede za proračunske korisnike. Odjel redovito podnosi izvještaje ravnatelju, Upravnom vijeću te nadležnim ustanovama poput Ministarstva zdravlja, HZZO-a.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za ekonomiku i financiranje

Odsjek za računovodstvo

Odsjek za plan, analizu i kontroling

 

Objave: TAG: Gospodarstveni poslovi CATEGORY: Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove