Obavijest o rezultatima javnog natječaja – sociolog (2)

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja, klasa: 100-01/15-03/156, ur.broj: 534-07-3-2/2-15-27, članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja te članka 35. Pravilnika o radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je natječaj na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za prijem radnika na pripravnički staž na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Rezultate natječaja možete preuzeti ovdje.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

 

Tagovi