Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove

Opis službe (Sadržaj stranice do "MORE")

Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove obavlja poslove iz područja ekonomike, financiranja i računovodstva, poslove plana i analize poslovanja, poslove financijskog upravljanja i kontrole, poslove javne nabave i nabavno-skladišnog poslovanja uključujući nabavu cjepiva prema programu cijepljenja i nabavu za potrebe provedbe Nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka, poslove praćenja zakonodavstva i njegove primjene, poslove zastupanja po punomoći, poslove vezane za ljudske resursa, poslove uredskog poslovanja, poslove vezane za vozni park Zavoda: servis i održavanje, registracija, popravci svih vrsta, evidencije putnih radnih listova po vozilima, prijeđenoj kilometraži uz praćenje potrošnje goriva, planiranje i provođenje investicijskog i tekućeg održavanja na objektima i opremi, planiranje i nadziranje te vođenje evidencije godišnjih servisa validacija i umjeravanja instrumenata, organizira zbrinjavanje komunalnog, tehnološkog i opasnog medicinskog otpada, provode se postupci i vodi evidencija vezana za zaštitu okoliša, protupožarnu zaštitu, poslove organizacije i nadzora mjera zaštite na radu, objekte i okoliš te ostale tehničke poslove.

OIB:    75297532041
PDV ID: HR75297532041

Poslovni račun
IBAN:  HR1923600001101244229
SWIFT: ZABAHR2X
Zagrebačka banka d.d.

Odjeli službe (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odjel za pravne poslove, ljudske potencijale, tehničke i opće poslove

  • Odsjek za pravne poslove
  • Odsjek za ljudske potencijale sa registrom javnih službenika i namještenika
  • Odsjek za tehničke i opće poslove

Odjel za gospodarstvene poslove

  • Odsjek za računovodstvo
  • Odsjek za plan i analizu

Odjel za financije

  • Odsjek za ekonomiku i financije
  • Odsjek za kontroling

Odjel za nabavu

  • Odsjek za javnu nabavu
  • Odsjek za bagatelnu nabavu
Objave: CATEGORY: Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove ( CATEGORY: Projekti i Publikacije )
Objave: CATEGORY: Projekti Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove
Objave: CATEGORY: Publikacije Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove