Odjel za bolesti pod pojačanim nadzorom

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za bolesti pod pojačanim nadzorom prikuplja dodatne podatke o zaraznim bolestima od posebnog javnozdravstvenog interesa radi provedbe kvalitetnije analitike te sprečavanja širenja epidemija i nastanka rezistencije na antibiotike. Među zaraznim bolestima pod posebnim nadzorom najvažnije mjesto zauzima tuberkuloza, o kojoj se podaci vode u Registru za tuberkulozu te legionarska bolest, o kojoj se podaci bilježe u Registru za legionele.

Pri pojačanom je nadzoru tuberkuloze iznimno važno njeno rano otkrivanje, kvalitetno liječenje i nadzor nad pacijentima oboljelima od tuberkuloze. Kontinuirano praćenje bolesnika i epidemiološka obrada njihovih kontakata, posebice osoba povećanog rizika od obolijevanja te njihova zaštita kemoprofilaksom su iznimno važni za sprečavanje širenja tuberkuloze. U vrednovanju sustava nadzora nad tuberkulozom uspješnost liječenja je jedan od indikatora kvalitete sustava praćenja.

Učestalost prekida ili neuspjeha liječenja kao i pojava rezistencije na antituberkulitike ukazuje na javnozdravstvene probleme kod provedbe strategije nadzora nad tuberkulozom.

Pojačano praćenje legionarske bolesti, epidemiološka obrada i anketiranje oboljelih su važni kod određivanja vjerojatnosti mjesta na kojem se mogla dogoditi izloženost legioneli.

Rano prepoznavanje eventualnog grupiranja oboljelih iziskuje provedbu epidemiološkog izvida i intervencije na terenu, osobito ako se radi o javnim objektima kao što su hoteli, bolnice, domovi za umirovljenike, industrijska postrojenja itd., u kojima se može dogoditi razvoj legionele u sustavu pripreme tople vode i distribucije vode u objektima i oko njih, uključujući i vodene tornjeve za rashlađivanje ako su takvi pristutni.

Rane intervencije u takvim objektima sprečavaju daljnje širenje i nastanak epidemije legionarske bolesti među pučanstvom.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za legionarsku bolest i tuberkulozu s pripadajućim registrima

Odsjek za HIV i druge spolno i krvlju prenosive bolesti s registrom za HIV