← Repozitorij


Ivanuša M

Mario Ivanusa

ORCID logo http://orcid.org/0000-0002-6426-6831


Zaposlenje:
Sveuciliste u Rijeci Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju
Veleucilište u Bjelovaru
Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2015(9):31-45.

Autori: Ivanuša M, Kralj V, Heim I, Ivanuša Z
Godina: 2015

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj. Medix 2014;20(112):76-82.

Autori: Ivanuša M, Kralj V
Godina: 2014

Što sve utječe na visoku smrtnost od srčanožilnih bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2013(7):87-105.

Autori: Ivanuša M, Ivanuša Z, Kralj V
Godina: 2013