← Repozitorij


Andrea Šupe ParunNacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj. Medix 2013; 19(106)

Autori: Joško Zekan, Melita Jelavić, Andrea Šupe Parun
Godina: 2013

Epidemiologija Lyme borelioze u Hrvatskoj 1993.-2012. godine / Epidemiology of Lyme borreliosis in Croatia, 1993 – 2012 CROCMID2013, Rovinj 24.-27. listopad 2013

Autori: Kurečić Filipović S, Iva Pem Novosel, Ira Gjenero Margan, Bernard Kaić, Marijan Erceg, Andrea Šupe Parun
Godina: 2013

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u Hrvatskoj. Medix 2013; 19(106)

Autori: Zekan J, Melita Jelavić, Andrea Šupe Parun
Godina: 2013