Odjel za međunarodnu suradnju

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za međunarodnu suradnju je novonastali odjel pri ravnateljstvu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odjel je osnovan u cilju podrške podizanju svijesti i jačanju koordinacije i kapaciteta na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo aktivno i učinkovito sudjelovanje u globalnim raspravama o izazovima na području zdravlja. Djelokrug rada Odjela uključivat će podršku institucijama pri pregovorima o pitanju zdravlja putem koordinacije i izrade pozadinskih informacija i stručnih mišljenja te bržeg odgovora Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na zahtjeve međunarodnih tijela i zdravstvene administracije na području globalne zaštite zdravlja i prevencije bolesti. Aktivnosti Odjela uključivat će suradnju i sudjelovanje na sastancima međunarodnih institucija i agencija. Zadaća Odjela bit će  i podrška  povezivanju stručnjaka dodatnim alatima, resursima, idejama i ljudima kako bi pomogli unaprijediti razvoj javnozdravstvenih politika te pružiti podršku većoj koherentnosti politika promicanja i zaštite zdravlja i drugih vladinih politika uključujući trgovinu, vanjsku politiku, poljoprivredu i dr.

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")
Objave: TAG: međunarodna suradnja CATEGORY: Ravnateljstvo