Postupci bagatelne nabave

2018.

 


Predmet nabave: Izrada promotivnih  materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka vrata maternice


Predmet nabave: Izrada animiranog edukativnog videa o raku vrata maternice i prevenciji istog u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice


Predmet nabave: Nabava audiovizualne opreme za Plavi salon, Konferencijsku dvoranu i Edukacijski centar


Predmet nabave: Informatičke usluge izgradnje analitičkog modela baze podataka javnozdravstvenih registara s podregistrom smrtnosti od predoziranja


Predmet nabave: Nabava software licenci


Predmet nabave: Nabava osobnog automobila


Predmet nabave: Nabava radova na uređenju prostora u objektu Rockefellerova 12


Predmet nabave: Usluga nabave osobnog automobila niže klase, izvedba motora: benzin


Predmet nabave: Isporuka i instalacija laboratorijske centrifuge


Predmet nabave: Izrada mobilne aplikacije za NPP rak vrata maternice


Predmet nabave: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva

Datum objave: 25.10.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Izrada promotivnih materijala:

  1. Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda- izrada promotivnih materijala (datum objave: 18.10.2018)
  2.  Odgovor potencijalnom ponuditelju Odgovor na pitanje potencijalnog ponuditelja Izrada promotivnih materijala-dopis / izrada promotivnih materijala- izmjena troškovnika(datum objave 23.10.2018)
  3. Izmjena troškovnika:Izrada promotivnih materijala- 2. Izmjena troškovnika/ Izmjena teh.specifikacije (datum objave: 25.10.2018.)
  4. Odluka/zapisnik: zapisnik i odluka-prom. materijal NPP (datum objave: 12.11.2018.)

Predmet nabave: Laboratorijski uređaj za očitovanje mikrodilucijskih testova za ispitivanje osjetljivosti na antibiotike 


Datum objave: 17.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Kolone za kromatogafiju


Predmet nabave:Nabava edukativnih anatomskih modela u okviru ESF projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 16.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 10.10.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluge tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava


Predmet nabave: Zaštitna medicinska odjeća i obuća


Datum objave: 26.09.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Imunoglobulim protiv bjesnoće, ljudski prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 21.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski, za 2018. godinu


Datum objave: 17.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Obnavljanje licence za antivirusnu zaštitu


Datum objave: 14.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 12.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava 30 setova antropometrijskih mjernih instrumenata

Datum objave: 10.09.2018.
Ispravak tehničke specifikacije/produžetak roka za dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Datum objave: 05.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga pranja i glačanja zaštitne odjeće


Datum objave: 05.09.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga tehničkog održavanja i popravka prijevoznih sredstava

Datum objave: 05.09.2018.
Odluka o poništenju: Odluka o poništenju- održavanje i popravak prijevoznih sredstava


Datum objave: 04.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal  za aparat Vitek2

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga tehničkih pregleda (zakonska obveza)-autoklavi, kotlovnica, hidrant, plinska instalacija

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 03.09.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge razvoja sučelja i podrške za provedbu europske zdravstvene ankete EHIS Val 3 (računalno asistirano anketiranje)

Datum objave: 31.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Nabava 30 setova antropometrijskih mjernih instrumenata


Datum objave: 28.08.2018.

Izmjena troškovnik:Kolone za kromatografiju- Izmjena troškovnika za grupu 18


Datum objave: 30.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu-odluka / Zapisnik_PCR


Datum objave: 30.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Obnavljanje licence za antivirusnu zaštitu/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA- antivirusna zaštita


Datum objave: 29.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Pranje i održavanje zaštitne odjeće


Datum objave: 29.08.2018.

Odgovor potencijalnom ponuditelju / Izmjena troškovnika: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 28.08.2018.

Odgovor potencijalnom ponuditelju:Kolone za kromatografiju

Izmjena troškovnik/produženje roka: Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponude- kolone za kromatografiju / Troškovnik-kolone za kromatografiju


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o poništenju: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača- odluka o poništenju


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Usluga izrade edukativno promotivnog video materijala u sklopu projekta HA- REACT Usluga popravka i atestiranja protupožarne opreme


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga popravka i atestiranja protupožarne opreme


Datum objave: 27.08.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga ispitivanja funkcionalnosti i ispravnosti sustava vatrodojave


Datum objave: 24.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Kolone za kromatografiju


Datum objave: 21.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće.


Datum objave: 21.08.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanje prijevoznih sredstava


Datum objave: 10.08.2018.
Odluka o odabiru:Odluka o poništenju postupka nabave cjepiva protiv hepatitisa A

Datum objave: 30.07.2018.
Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat Vitek2

Datum objave: 30.07.2018.
Odluka o odabiru: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 26.07.2018.
Odluka o odabiru: Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom

Datum objave: 26.07.2018.
Odluka o odabiru: Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS -registarske poslovne domene

Datum objave: 23.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat Vitek 2

Datum objave: 19.07.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 17.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Izrada edukativnog promotivnog video materijala u sklopu projekta HA REACT


Datum objave: 17.07.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 13.07.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv bjesnoće HDC prema programu cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 13.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava, isporuka i montaža hladnjaka i zamrzivača


Datum objave: 13.07.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Odgovor potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom, GC-μECD


Datum objave: 12.07.2018.

Izmjena poziva na dostavu ponude: Usluga organizacije i provedbe stručnih skupova u sedam gradova RH pod nazivom: Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, U 40/18

Datum objave: 10.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga organizacije i provedbe stručnih skupova u sedam gradova RH pod nazivom: Značaj liječnika obiteljske medicine u provedbi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

Datum objave: 10.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Isporuka i montaža aparata plinski kromatograf s mikro ECD detektorom, GC-uECD

Datum objave: 06.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj) za laboratorijsku dijagnostiku

Datum objave: 04.07.2018.
Izmjena troškovnika: Izmjena troškovnika i produljenje roka za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS- registarske poslovne domene

Datum objave: 03.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga adaptivnog održavanja elemenata NAJS- registarske poslovne domene

Datum objave: 02.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Informatičke usluge održavanja aplikacija PePeR, Očevidnika ROI i migracije pripadajućih sustava baza podataka te aplikacijskog servera na novi virtualni server

Datum objave: 02.07.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Informatičke usluge razvoja sučelja i podrške za provedbu europske zdravstvene ankete EHIS val 3 (računalno asistirano anketrianje)

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga nabave i ugradnje klima uređaja

Datum objave: 28.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkih pregleda (zakonska obveza)- autoklavi, kotlovnica, hidrant, plinska instalacija

Datum objave: 26.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga tehničkog održavanja prijevoznih sredstava

Datum objave: 18.06.2018.
Izmjena tehničke specifikacije/troškovnika: Nabava i ugradnja klima uređaja

Datum objave: 15.06.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 15.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava i ugradnja klima uređaja

Datum objave: 15.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Cjepivo protiv bjesnoće, HDC prema programu cijepljenja za 2018. godinu

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o poništenju: Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Laboratorijski kiventi spektrofotometar

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Plinski kromatograf s autosamplerom i softverom

Datum objave: 14.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Digitalni set za umjeravanje jedno kanalnih pipeta

Datum objave: 13.06.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga zbrinjavanja medicinskog otpada, CPV 90524000-6

Datum objave: 04.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga analiza vanjskih laboratorija

Datum objave: 04.06.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za SPE-DEX 4790 AUTOMATSKI EKSTRAKTOR

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700p

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga organizacije stanke za kavu te radnog ručka u sklopu projekta INTERGRATE dana 03. i 04.05.2018. godine

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat atomski apsorpcijski spektrometar Varian 22o Fast

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat plinski kromatograf VARIAN GC-CP3800

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat TITRATOR DL 58 

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za Quantitray 

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat sistem za razgradnju pomoću mirkovalova, ETOS 1, MILESTONE

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Analizator žive Ama 254 LECO

Datum objave: 30.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat kromatograf HP 6890 MIS

Datum objave: 29.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu cjepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 25.05.2018.:
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda i odluka o poništenju poziva na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupe A,C,W-135, Y


Datum objave: 25.05.2018.:
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda i odluka o poništenju poziva na dostavu ponuda:Ponovljeni poziv-Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu cijepljenja za 2018. godinu  /Odluka o poništenju poziva na dostavu ponude-Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu obveznog cjepljenja za 2018. godinu/Troškovnik-Cjepivo protiv meningokoka grupe B za 2018. godinu


Datum objave: 25.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga arhiviranja

Datum objave: 24.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Određivanje radioaktivnosti, indikativne doze (ukupne alfa i beta radioaktivnosti) i radona u uzorcima voda

Datum objave: 23.05.2018.
Odluka: Standardi

Zapisnik: Standardi


Datum objave: 22.05.2018.

Odluka o odabiru: Prodaja rashodovanih osobnih vozila


Datum objave: 22.05.2018.

Izmjena troškovnika:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia  /Specifikacija- VirClia


Datum objave: 22.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia


Datum objave: 21.05.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Pribor i potrošni materijal za aparat Virclia


Datum objave: 18.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga poslovne podrške programskom rješenju za skladištenje i distribuciju cjepiva Modul cjepivo


Datum objave: 17.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Ionski kromatograf


Datum objave: 16.05.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja


Datum objave: 15.05.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Usluga osiguranja imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja


Datum objave: 14.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: KME za odrasle-odluka i zapisnik


Datum objave: 11.05.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponuda- Osiguranje imovine, osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje


Datum objave: 11.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Operativna podrška za informacijske sustave eQMS::LIMS

Datum objave: 10.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Grupa 1:Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe na adresi Naručitelja  /  Grupa 2:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Osijeku  /  Grupa 3:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Sisku  /  Grupa 4:Usluga cateringa za održavanje radionice tijekom projekta JAMRAI u Zabok   /   Zapisnik: Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga održavanja web portala i vezanih Internet stranica

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Standardizirani identifikacijski sistemi

Datum objave: 09.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Hladnjaci za cjepiva

Datum objave: 08.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Servis i održavanje telefonske centrale


Datum objave: 03.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik:Usluga nadzora grijanja


Datum objave: 03.05.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Servis i preventivno održavanje raznih klimatizacijskih uređaja- odluka


Datum objave: 03.05.2018.
Izmjena tehničke specifikacije: Dopis-izmjena tehničke specifikacije za Cjepivo protiv meningokokno A, C, W-135, Y za 2018. godinu / Izmjenjena tehnička specifikacija za Cjepivo protiv meningokokno A, C, W-135, Y za 2018. godinu


Datum objave: 02.05.2018.
Izmjena troškovnika: Dopis-Izmjena količine u troškovniku   /   Izmjenjen troškovnik za cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupa A,C,W-135 i Y


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano, adsorbirano, formulacija za djecu prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka grupe B prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Cjepivo protiv meningokoka, konjugirano, grupe A, C, W-135 i Y prema programu obveznog cijepljenja za 2018. godinu


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Laboratorijski kivetni spektrofotometar


Datum objave: 30.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Plinski kormatograf s autosamplerom i softverom


Datum objave: 26.04.2018.
Odluka o odabiru/zapisnik: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 24.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga cateringa za protokolarne i tekuće potrebe HZJZ


Datum objave: 23.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Servis i preventivno održavanje raznih klimatizacijskih uređaja


Datum objave: 19.04.2018.
Izmjena troškovnika: USLUGA GRAFIČKE PRIPREME ZA TISAK- izmijenjeni troškovnik i rok za dostavu ponuda


Datum objave: 17.04.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Produženje roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 16.04.2018.
Izmjena: Tehničke specifikacije/troškovnik, Usluga grafičke pripreme za tisak/ Pojašnjenja na upite potencijalnih ponuditelja te izmjena i dopuna tehničke specifikacije


Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antiserumi za aglutinaciju salmonella, šigela, e. coli I Yersinia enterocolitica

Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antiserumi za identifikaciju Neisseria meningitis


Datum objave: 13.04.2018.
Odluka o odabiru: Antigen za dokaz antitijela na staphylolysin u serumu


Datum objave: 12.04.2018.
Izmjena roka: Dostava ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Nabava hladnjaka za pohranu cjepiva


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za SPE-DEX 4790 AUTOMATSKI EKSTRAKTOR 


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700P


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat Quantitray


Datum objave: 11.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat ionski kromatograf

Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga nadzora grijanja


Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Servis i održavanje telefonske centrale


Datum objave: 06.04.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga grafičke pripreme za tisak


Datum objave: 05.04.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Mispa I


Datum objave: 05.04.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Grafička priprema vizualnog identiteta tiskanog, edukativnog i promidžbenog materijala za potrebe projekta „Živjeti zdravo“


Datum objave: 29.03.2018.
Odluka o odabiru: Ostali testovi


Datum objave: 27.03.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik:Pribor i potrošni materijal za ARIAMX


Datum objave: 27.03.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik:Usluga održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 27.03.2018.
Izmijenjeni poziv na dostavu ponuda:Usluga održavanja web portala i vezanih Internet stranica


Datum objave: 23.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Grafička priprema vizualnog identiteta projekt -živjeti zdravo


Datum objave: 23.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Standardizirani identifikacijski sistemi


Datum objave: 22.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga procjene rizika iz zaštite na radu


Datum objave: 22.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga održavanja web portala i veznih Internet stranica


Datum objave: 22.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik:  Indikatori za kontrolu sterilizacije


Datum objave: 20.03.2018.

Poziv na dostavu ponuda: Grafička priprema vizualnog identiteta projekt -živjeti zdravo


Datum objave: 19.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik:Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izjveštajnog sustava


Datum objave: 16.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum


Datum objave: 16.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda:Izmjena Poziva na dostavu ponude- Usluga arhiviranja


Datum objave: 12.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju/Izmjenjena tehnička specifikacija: Standardi-odgovor potencijalnom ponuditelju i produženje roka / Izmjenjene tehničke specifikacije- Standardi za prehrambene aditive, Standardi za pesticide, Standardi za polimerne aditive


Datum objave: 12.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda:Ispravak Poziva na dostavu ponuda za Uslugu održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 12.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Usluga arhiviranja


Datum objave: 12.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Pribor i potrošni materijal za aparat AriaMX


Datum objave: 12.03.2018.
Izmjenjeni poziv na dostavu ponuda (dodana stranica koja nedostaje- str. 4):Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izvještajnog sustava nad podacima iz primarne zdravstvene zaštite HZJZ


Datum objave: 09.03.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju: Standardi_ grupa Standardi za arome


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Nastavci za eppendorf pipetu


Datum objave: 09.03.2018.

Odluka o odabiru/zapisnik: Cjepivo protiv hemofillusa tipa B


Datum objave: 08.03.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Standardi


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda: Standardi / Produženje roka


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga održavanja poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Usluga poslovne podrške programskom rješenju za skladištenje i distribuciju cjepiva


Datum objave: 08.03.2018.
Poziv na dostavu ponuda:Informatičke usluge nadogradnje PENTAHO izvještajnog sustava nad podacima iz primarne zdravstvene zaštite HZJZ


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Cjepivo protiv žute groznice za 2018. godinu za potrebe ambulante


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Generatori atmosfere i mediji za pohranu sojeva


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Filteri i filter papiri


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama


Datum objave: 05.03.2018.

Odluka o odabiru: Mikrobiološke podloge


Datum objave: 02.03.2018.

Odluka o poništenju: Usluga pranja i održavanja zaštitne odjeće


Datum objave: 02.03.2018

Odluka o odabiru: Opće stakleno lab. posuđe i pribor/volumetrijsko stakleno posuđe


Datum objave: 28.02.2018.
Odluka o odabiru: Migracija arhivskog registra osoba s invaliditetom i očevidnika u jedinstveni registar osoba s invaliditetom

Datum objave: 28.02.2018.
Odluka o odabiru: Krvni derivati

Datum objave: 28.02.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 28.02.2018.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 27.02.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Obrasci i knjige laboratorijskog protokola

Datum objave: 27.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Nabava informatičke usluge održavanja informacijskog sustava mikrobiologija, epidemiologija, higijenski minimum

Datum objave: 27.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za aparat Shimadzu GC MS QP 2010+

Datum objave: 26.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Antigeni, serumi i antiserumi

Datum objave: 26.02.2018.
Odluka o poništenju: Antigeni, serumi i antiserumi- odluka o poništenju

Datum objave: 26.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Indikatori za kontrolu sterilizacije

Datum objave: 26.02.2018.
Odluka o poništenju:Biološki indikatori-poništenje

Datum objave: 21.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuče opreme-ponovljeni poziv

Datum objave: 21.02.2018.
Odluka o poništenju:Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuče opreme-odluka o poništenju

Datum objave: 19.02.2018.
Produženje roka za dostavu ponuda: Produženje roka-Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Datum objave: 16.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i potrošni materijal za aparat Genexpert

Datum objave: 16.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv Hemofilusa tip B

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Standardi i kitovi za GMO

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Pribor i potrošni materijal za aparat Applied 7500 Fast

Datum objave: 15.02.2018.
Odluka o odabiru:Pribor i potrošni materijal za aparat Agilent 6890N

Datum objave: 14.02.2018.
Odluka o odabiru/Zapisnik: Pribor i potrošni materijal za aparat Mini -odluka

Datum objave: 14.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Ostali testovi

Datum objave: 14.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Usluga pranja i održavanja odjeće

Datum objave: 13.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv žute groznice

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Knjige laboratorijskih protokola i obrasci

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Generatori atmosfere i mediji za pohranu sojeva

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv vodenih kozica

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru: Cjepivo protiv trbušnog tifusa

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Odluka-Papirnati ručnici

Datum objave: 08.02.2018.
Odluka o odabiru:Odluka- Toaletni papir

Datum objave: 01.02.2018.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude:Biološki indikatori-ponovljeni

Datum objave: 17.01.2018.
Odluka o poništenju: Biološki indikatori- poništenje

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Otklanjanje nedostataka na elektroinstalacijama

Datum objave: 06.02.2018.
Pojašnjenje vezano za Poziv na dostavu ponuda : Odgovor potencijalnom ponuditelju-Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Datum objave: 02.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor

Datum objave: 02.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Antigeni, serumi i antiserumi/ specifikacija ANTIGENI , SERUMI I ANTISERUMI-grupa 1-2018. /specifikacija ANTIGENI , SERUMI I ANTISERUMI-grupa 2- 2018. /specifikacija ANTIGENI. SERUMI-GRUPA 3- 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Održavanje ventila i podtlaka te pripadajuće opreme

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Krvni derivati/ specifikacija KRVNI DERIVATI -grupa 2-2018./ specifikacija KRVNI DERIVATI -grupa 3-2018./ specifikacija KRVNI DERIVATI-grupa 1- 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude:Biološki indikatori /Specifikacija BIOLOŠKI INDIKATOR ZA KONTROLU STERILIZACIJE

Datum objave: 01.02.2018.
Poziv na dostavu ponude: Antibiotici/specifikacija ANTIBIOTICI -grupa3- 2018./ specifikacija ANTIBIOTICI-grupa 2 – 2018. /specifikacija ANTIBIOTICI-grupa1 – 2018.

Datum objave: 01.02.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude:Eppendorf pipete/produženje roka- Eppendorf pipete

Datum objave: 29.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Standardi i kitovi za GMO

Datum objave: 29.01.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude:Mikrobiološke podloge/produženje roka

Datum objave: 29.01.2018.
Produženje roka/ Poziv na dostavu ponude: produženje roka/Filter i filter papiri

Datum objave: 29.01.2018.
Ispravak Poziva na dostavu ponude:Ispravak procjenjene vrijednosti- toaletni papir

Datum objave: 29.01.2018.
Ispravak Poziva na dostavu ponude:Ispravak procijenjene vrijednosti-papirnati ručnici

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Toaletni papir

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Papirni ručnici

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Mikrobiološke podloge

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Filter i filter papiri

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Eppendorf pipete

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i porošni materijal za aparat Agilent 6890N

Datum objave: 26.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Pribor i porošni materijal za aparat Mini Vidas

Datum objave: 25.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv trbušnog tifusa /IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU /specifikacija-trbušni tifus

Datum objave: 25.01.2018.
Poziv na dostavu ponude:Cjepivo protiv hepatitisa A za odrasle/ IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

Datum objave: 24.01.2018.
Poziv na dostavu ponude: Migracija arhivskog Registra osoba s invaliditetom i Očevidnika u jedinstveni Registar osoba s invaliditetom koji zajedno s ostalim registrima i njihovim uslugama tvori Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav (NAJS)

Datum objave: 17.01.2018.
Odluka o odabiru: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u HZJZ

Datum objave: 09.01.2018.
Odluka o odabiru: Usluga kontakt centra

Datum objave: 03.01.2018.
Produženje roka: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo


2017.

Datum objave: 29.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga obavljanja pomoćnih poslova u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Datum objave: 28.12.2017.
Odluka o odabiru: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparatadluka o odabiru

Datum objave: 20.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga kontakt centra

Datum objave: 14.12.2017.
Produženje roka: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 14.12.2017.
Odgovor potencijalnom ponuditelju:Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 08.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”

Datum objave: 08.12.2017.
Natječajna dokumentacija: Zakup poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Datum objave: 07.12.2017.
Odluka o odabiru: Licence Oracle Standard

Datum objave: 06.12.2017.
Odluka o odabiru: Usluga tiska promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 05.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga izrade i montaže uredske opreme i namještaja za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Datum objave: 04.12.2017.
Poziv na dostavu ponude: Licenca ORACLE STANDARD

Datum objave: 01.12.2017.
Odluka o odabiru: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICM_MS uređaja

Datum objave: 30.11.2017.
Odluka o odabiru: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 28.11.2017.
Odluka o odabiru: Odluka- uređenje mikrobiološkog laboratorija i konferencijske dvorane

Datum objave: 24.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova vezanih uz prilagodbu prostora za puštanje u rad ICP-MS uređaja

Datum objave: 24.11.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 23.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Izrada promotivnih materijala za nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila

Datum objave: 22.11.2017.
Odluka o poništenju: Usluga nabave osobnog automobila-poništenje

Datum objave: 22.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: STANDARDNI SOJEVI

Datum objave: 21.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: PCR uređaj s praćenjem reakcija u realnom vremenu (real-time PCR uređaj)

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava radova na uređenju prostora u objektu Rockefellerova 2  II kat i  radova na uređenju prostora Rockefellerova 7 I kat uz nabavu i montažu audiovizualne opreme

Datum objave: 14.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave osobnog automobila srednje klase

Datum objave: 13.11.2017.
Odluka o odabiru: Hepatitis A za odrasle

Datum objave: 07.11.2017.
Poziv na dostavu ponude: Cjepivo protiv hepatitisa “A” za odrasle

Datum objave: 24.10.2017.
Odluka o odabiru: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 16.05.2017.
Odluka o odabiru: Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: Nabava usluge oglašavanja u javnim prostorima i javnom prijevozu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja i Svjetskog dana AIDS-a u sklopu projekta „Živjeti zdravo“

Datum objave: 09.10.2017.
Poziv na dostavu ponude: PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROVALNU PEĆNICU MULTIVARE

Datum objave: 27.9.2017.
Poziv na dostavu ponude:Licence za antivirusnu zaštitu

Datum objave: 1.6.2017.
Poziv na dostavu ponude: Usluga nabave višenamjenskog vozila srednje klase

Datum objave: 22.05.2016.
Odluka o odabiru: Odluka o odabiru-usluga tiska

Datum objave: 16.05.2017.
Pojašnjenje na upit: Pojašnjenje na upit za uslugu tiska

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana prema točki 5.3 norme HRN ISO 43892007

Datum objave: 12.05.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Usluga tiskanja

Datum objave: 27.04.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Odluka o poništenju za predmet nabave Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 19.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude-Isporuka i montaža laboratorijske ispitne komore za pripravu uzoraka duhana

Datum objave: 11.04.2017.
Poziv na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude- Cjepivo protiv Hemofilusa tipa B, (konjugirano), prema programu obveznog cijepljenja za 2017. godinu.

Datum objave: 30.03.2017.
Pojašnjenje vezano uz Poziv na dostavu ponuda: Pojašnjenje vezano za tehničku specifikaciju- VIRCLIA/specifikacija VirClia

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme.

Datum objave: 30.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude za pribor i potrošni materijal za aparat VirClia- produženje roka za dostavu ponude

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Pribor i potrošni materijal za aparat ZEEnit 700P/ specifikacija ZEENIT 700p

Datum objave: 29.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda-Pribor i potrošni materijal za aparat VirClia/specifikacija VIRCLIA

Datum objave: 22.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- MINI VIDAS

Datum objave: 22.03.2017.
Ponovljeni poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponuda- Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 01.03.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Ostali testovi

Datum objave: 28.02.2017.
Poništenje postupka jednostavne nabave: Poništenje postupka jednostavne nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude:Pojašnjenje vezano za upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal

Datum objave: 23.02.2017.
Pojašnjenje vezano na Poziv na dostavu ponude: Pojašnjenje vezano na upit potencijalnog ponuditelja za predmet nabave TONERI I TINTE I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL

Datum objave: 21.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Standardizirani identifikacijski sistemi

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna poziva za predmet nabave Toneri i tinte i ostali potrošni materijal- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 17.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva za predmet nabave Mikrobiološke podloge- Izjave i Ponudbeni list

Datum objave: 15.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude- Toneri i tinte i ostali potrošni materijali

Datum objave: 13.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave mikrobiološke podloge

Datum objave: 10.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Tehničke specifikacije za uredski materijal-izmjena

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Izmjena pogrešno navedenog teksta “predmeta nabave” u Pozivu na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za uredski materijal

Datum objave: 07.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda:Poziv na dostavu ponude- usluga održavanja unutar poslovnog sustava HZJZ ERP s pripadajućim modulima

Datum objave: 03.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Dopuna Poziva na dostavu ponude za predmet nabave Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 02.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Izmjena poziva na dostavu ponuda uredski materijal

Datum objave: 01.02.2017.
Poziv na dostavu ponuda: Poziv na dostavu ponude-Nastavci za Eppendorf pipetu

Datum objave: 27.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda: poziv na dostavu ponude- nabava uredskog materijala

Datum objave: 12.01.2017.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponude – nabava licenci za programski paket Microsoft Office T5D-02826


2016.

Datum objave: 22.12.2016.
Odluka o odabiru – Promotivni materijal s tiskom za NNP raka vrata maternice


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice – dopuna Troškovnika


Datum objave: 21.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – usluga Kontakt centra


Datum objave: 20.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda – promotivni materijal s tiskom NNP raka vrata maternice


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – ONKO + poruka i prototip Registra dijabetesa


Datum objave: 13.12.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Poslovna analiza i tehnička specifikacija novog Registra dijabetesa


Datum objave: 25.11.2016.
Odluka o odabiru – Odluka o odabiru građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 15.11.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Građevinsko-obrtnički radovi


Datum objave: 27.9.2016.
Poziv na dostavu ponude za nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika – IZMJENA


Datum objave: 23.9.2016.
Poziv na dostavu ponudeza  nabavu nadzornog sustava za server sobu, projektora, preklopnika


Datum objave: 23.9.2016.
Natječajna dokumentacija – zakup poslovnog prostora – samoposlužni aparati


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude Tuberkulin 2016.


Datum objave: 10.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava – IZMJENA


Datum objave: 9.6.2016.
Poništenje postupka Bagatelne nabave: nabava Tuberkulina, nabava cjepiva protiv Morbila
nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu

Poništava se postupak Bagatelne nabave pod brojem:
71-3/73-1-16 nabava Tuberkulina za 2016. godinu
71-3/74-1-16 nabava cjepiva protiv Morbila za 2016. godinu
71-3/75-1-16 nabava cjepiva protiv Rubele za 2016. godinu
Postupci se poništavaju zbog promjena tehničkih specifikacija.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude za uslugu održavanja unutar poslovnog sustava


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv rubele 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – cjepivo protiv ospica 2016.


Datum objave: 7.6.2016.
Poziv na dostavu ponude – Tuberkulin 2016.


Datum objave: 3.6.2016.
Poziv na dostavu ponuda za aparat VIRCLIA 2016. / specifikacije


Datum objave: 19.5.2016.
Odluka o poništenju – EDEG 2017.


Datum objave: 5.5.2016.
Pojašnjenje – EDEG 2017.


Datum objave: 28.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – EDEG 2017.


Datum objave: 13.4.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 8.4.2016
Izmjena poziva na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 7.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za laboratorijsko staklo 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga servisa i preventivno održavanje razne klimatizacijske opreme


Datum objave: 6.4.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom Nacionalni preventivni programi


Datum objave: 5.4.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDE – PESTICIDI 2016. / Specifikacija


Datum objave:1.4.2016.
Odluka o poništenju – Kontakt centar


Datum objave: 31.3.2016.
Odluka o poništenju – Facebook stranica


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV PNEUMOKOKA 23 SERO TIPA ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV TRBUŠNOG TIFUSA- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV ŽUTE GROZNICE- ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – FILTERI I FILTER PAPIRI-2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za CJEPIVO PROTIV HEPATITSA A – ZA ODRASLE ZA AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 29.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda za kombinirano cjepivo protiv HEPATITISA A i B-ZA ODRASLE AMB 2016. / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponuda za pružanje usluge kontakt centra


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za MINI VIDAS / Specifikacija


Datum objave: 23.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga kontakt centra


Datum objave: 22.3.2016.
Pojašnjenje poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponuda – Usluga upravljanja postojećom facebook stranicom “Nacionalni preventivni programi”


Datum objave: 21.3.2016.
Poziv na dostavu ponude cjepivo 2016. za KME – za odrasle – AMB 2016.


Datum objave: 17.3.2016.
Izmjena poziva na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 15.3.2016.
Poziv na dostavu ponude za STANDARDIZIRANI IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 10.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT ZEEnit 700-2016. / Specifikacija


Datum objave: 9.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – organizacija i provođenje stručnih skupova


Datum objave: 7.3.2016.
Poziv na dostavu ponude APARAT QUANTITRAY 2016. / Specifikacija


Datum objave: 3.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – ANTIGENI, SERUMI 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3.


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – STANDARDI I KITOVI ZA GMO 2016. / Specifikacija


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – NASTAVCI ZA EPPENDORF PIPETE 2016 / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 2.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – APARAT MISPA – I 2016 / Specifikacija


Datum objave: 1.3.2016.
Poziv na dostavu ponude – MIKROBIOLOŠKE PODLOGE 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Grupa 4


Datum objave: 29.2.2016.
Poziv na dostavu ponude ANTIBIOTSKIH DISKOVA 2016. zajedno sa specifikacijom / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2; Grupa 3; Antibiotski i antifugalni


Datum objave: 26.2.2016.
Dopuna poziva na dostavu ponuda toneri i tinte i ostali informatički materijal


Datum objave: 26.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – TISKANICE PO POSEBNOM ZAHTJEVU 2016. / Specifikacija: Grupa 1; Grupa 2


Datum objave: 25.2.2016.
Ponovljeni poziv na dostavu ponude – GENEXPERT 2016.


Datum objave: 24.2.2016.
Poziv na dostavu ponude – OSTALI TESTOVI ZA SEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – TONERI I TINTE-2016


Datum objave: 23.2.2016.
Ponovljena ponuda – UREDSKI MATERIJAL GRUPA A I B-2016