Pristup „Jedno zdravlje“ – projekt JOINT ACTION AMR&HCAI

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: dr. sc. Blaženka Hunjak, prim. dr. med.